Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

VLK má pravdu! Ako dotovaná biomasa sa spaľuje kvalitné drevo z chránených území

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) potvrdil zistenia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (VLK), že na Slovensku dochádza k spaľovaniu kvalitného dreva. Vyplýva to z analýzy, ktorú ÚRSO zverejnilo 28.11.2014, a ktorej predchádzalo 14 podnetov VLK‐a.

ÚRSO zároveň potvrdilo predpoklady VLK‐a, že drevo do spaľovní a elektrární prechádza cez
sprostredkovateľov, ktorí umelo navyšujú jeho cenu. To sa potom odráža na zvyšovaní ceny energií pre
obyvateľov.

VLK oceňuje kroky ÚRSO, ktoré vedú k znižovaniu maximálnej výkupnej ceny pre teplárne, ale žiada naďalej
o zrušenie dotácií pre elektrárne
, pretože tu je vytvorený priestor na zníženie ceny elektriny z biomasových
elektrární až o 45 €/MWh.

VLK preto odovzdal Ministerstvu hospodárstva SR petíciu za zrušenie štátnych dotácií na drevo spaľované v
biomasových zariadeniach, ktorú do dnešného dňa podpísalo 37 802 občanov z celého Slovenska.
Petícia za zrušenie štátnych dotácií je súčasťou kampane BIOMASAKER, ktorú VLK začal 1. apríla 2014 pri
najväčšej jedli na Čergove. Cieľom kampane je zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v
biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z
drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku od roku 2000 ubudlo 760 km2 lesov a v
súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny m3 dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého
dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov m3 dreva.

Štát podporuje využívanie drevnej biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, ale táto podpora je
nekoncepčná. Štátne orgány nedisponujú žiadnym materiálom, ktorý by analyzoval disponibilné množstvo
suroviny a bezhlavo podporujú výstavbu nových spaľovní/elektrární, navyše s garantovanými cenami a so
zmluvami uzatvorenými na 15 rokov. Dôsledkom je neúmerný dopyt po dreve, ktorý spôsobuje ničenie
najvzácnejších lesných biotopov Slovenska, národných parkov, chránených vtáčích území, či biotopov
európskeho významu.

Odovzdanie petície dal VLK na vedomie aj ministrovi životného prostredia, pretože pán Žiga sa v roku 2010,
ešte ako štátny tajomník ministerstva hospodárstva, zúčastnil na prestrihnutí pásky pri otvorení
kogeneračnej jednotky v Bardejove. Majitelia tohto zariadenia poberajú takmer 30% štátnych dotácií na
spaľovanie drevnej štiepky (údaj za rok 2013). Podľa nášho názoru nesú ministri hospodárstva a životného
prostredia priamu zodpovednosť za súčasný stav a preto majú povinnosť vyriešiť vzniknutú situáciu.

Ing. Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK

Poznámka: O obsahu kampane BIOMASAKER sa dočítate tu: http://www.wolf.sk/sk/tlacove-spravy/biomasaker

Kontakt:
Juraj Lukáč 0903 77 29 56
Peter Sabo: 0915 133 563

príloha: Tlačovka_biomasaker_2014_12.pdf [205.21 KB]
príloha: biomasa_NP_Poloniny.JPG [441.35 KB]