82% obyvateľov Slovenska chce 10% prírody bez zásahu človeka