Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Lesné úrady

Portál lesných úradov s podrobnými informáciami nájdete na http://www.land.gov.sk/lu

Krajský lesný úrad v Bratislave
Pekná cesta 19
831 52 Bratislava
Fax: 02/446 494 51
E-mail: klu.ba@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Bratislava
Pekná cesta 19
831 52 Bratislava
Fax: 02/446 494 51
E-mail: olu.ba@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Malacky
Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky
Tel.: 034/ 774 13 77, 774 13 78
Fax: 034 / 774 13 77
Mobilný telefón: 0903251709
E-mail: kvetoslava.schlosserova.lma@3s.land.gov.sk

Krajský lesný úrad Trnava
Kollárova 8
917 01 Trnava
Tel.: 033/59 21 380
Fax: 033/55 14 454
E-mail: klu.tt@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Trnava
Kollárova 8
917 02 Trnava
E-mail: olu.tt@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Dunajská Streda
Korzo B. Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/5910360,5910361
Fax: -
Mobilný telefón: -
E-mail: olu.ds@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Senica
Hollého 750
905 44 Senica
Tel.: 0346515989,0346543449,0346543450
E-mail: olu.se@3s.land.gov.sk

Krajský lesný úrad Trenčín
Námestie Sv. Anny 7
911 01 Trenčín
Tel.: 032/650 19 84
Fax: 032/652 88 03
E-mail: klu.tn@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Trenčín
Námestie Sv. Anny 7
911 00 Trenčín
Tel.: 032/650 19 60, 650 19 61, 650 19 62
Fax: 032/649 11 58
Mobilný telefón: 0905 974 402
E-mail: olu.tn@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/6501970, 6501971
Fax: 032/7715698
Mobilný telefón: 0915745679
E-mail: olu.nm@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Považská Bystrica
Centrum 1/1
017 11 Považská Bystrica
Tel.: 042/430 01 60
Fax: 042/4262524
E-mail: olu.pb@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Prievidza
Mariánska 6
971 18 Prievidza
Tel.: 046/5120460-63
Fax: 046/5420285
Mobilný telefón: 0915 745 681
E-mail: olu.pd@3s.land.gov.sk

Krajský lesný úrad v Nitre
Štefánikova 69, P.O.BOX 48 F
949 01 Nitra
Tel.: 037/692 54 80 - 83
Fax: 037/652 31 18
E-mail: klu.nr@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad v Nitre
Štefánikova 88, P.O.BOX 39 F
949 01 Nitra
Tel.: 037/692 54 60 - 62
Fax: 037/652 21 42
Mobilný telefón: 0910 891 017
E-mail: olu.nr@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad v Leviciach
P.O.BOX 1, Dopravná 14
934 01 Levice
Tel.: 036/635 70 60 - 62
Fax: 036/630 52 42
Mobilný telefón: 0910 891 018
E-mail: olu.lv@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad v Nových Zámkoch
P.O.Box 160, Svätoplukova 1
940 24 Nové Zámky
Tel.: 035/691 36 60, ...61
Fax: 035/644 88 47
Mobilný telefón: 0910 891 019
E-mail: olu.nz@3s.land.gov.sk

Krajský lesný úrad Žilina
Andreja Kmeťa 17
011 39 Žilina
Tel.: 041/ 507 4280
Fax: 041/ 500 1282
E-mail: klu.za@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Žilina
Andreja Kmeťa 17
011 39 Žilina
Tel.: 041/5112 301 až 305
Mobilný telefón: 0902921641
E-mail: olu.za@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Čadca
Palárikova 95
022 01 Čadca
Tel.: 041/50 74 270-273, 433 36 18
Fax: 041/433 36 18
E-mail: olu.ca@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Kysucké Nové Mesto
Litovelská 670
024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/5074275 , 5074276
Fax: 041/4211281
Mobilný telefón: 0902921650
E-mail: olu.km@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Dolný Kubín
Námestie Slobody 1
026 01 Dolný Kubín
E-mail: olu.dk@stonline.sk

Obvodný lesný úrad Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/5624147, 044/5518860 - 62
Mobilný telefón: 0902/921646
E-mail: olu.lm@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Ružomberok
Námestie A. Hlinku č.74
034 01 Ružomberok
Tel.: 0444304673
Fax: 0444304673
Mobilný telefón: 0902921647
E-mail: olu.rk@3s.land.gov.sk

Krajský lesný úrad Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4723781 , 048/4306361
Fax: 048/4136055
E-mail: klu.bb@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Banská Bystrica
Skuteckého 19
974 01 Banská Bystrica
Fax: 048 / 41 45 688
E-mail: olu.bb@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Brezno
Rázusova 40
977 01 Brezno
Fax: 048 / 6112599
E-mail: olu.br@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Žarnovica
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Tel.: 045/5245070
Fax: 045/6813059
E-mail: olu.zc@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Zvolen
Študentská 12
960 01 Zvolen
Tel.: 045/5400155
Fax: 045/5400155
E-mail: olu.zv@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Rimavská Sobota
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/4316872 , 047/5631911
Fax: 047/5648298
E-mail: olu.rs@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Veľký Krtíš
ul. I. Madácha 2
990 01 Veľký Krtíš
Fax: 047 / 4911805
E-mail: olu.vk@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Lučenec
Námestie republiky 26
984 01 Lučenec
Tel.: 047/433 37 31 , 047/433 37 33
Fax: 047/433 37 33
E-mail: olu.lc@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Revúca
Komenského 1237/40
050 01 Revúca
Tel.: 058/4424495
E-mail: olu.ra@3s.land.gov.sk

Krajský lesný úrad Prešov
Masarykova 10
080 01 Prešov
Tel.: 051-77 11 136
Fax: 051-75 81 584
E-mail: klu.po@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Prešov
Námestie mieru 2
081 64 Prešov
Tel.: 051/ 7485960-3
Fax: -
Mobilný telefón: 0911218332
E-mail: olu.po@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Bardejov
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
E-mail: olu.bj@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad v Humennom
Mierová 4
066 01 Humenné
Mobilný telefón: 0902 940 902
E-mail: olu.he@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Stropkov
Športová 2
091 01 Stropkov
Tel.: 054/4755771, 054/4755770
Mobilný telefón: 0902 940 906
E-mail: olu.sp@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Kežmarok
Mučeníkov 4
060 01 Kežmarok
E-mail: olu.kk@3s.lad.gov.sk

Obvodný lesný úrad Poprad
Partizánska 690/87
058 01 Poprad
Fax: 052/7883068
E-mail: olupp@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Vranov nad Topľou
Námestie slobody č. 5
093 01 Vranov nad Topľou
E-mail: olu.lvt@3s.land.gov.sk

Krajský lesný úrad Košice
Popradská 78
040 11 Košice
Tel.: 055/623 64 80, kl. 35580, 055/623 64 85, kl. 35585
Fax: 055/789 50 88, 055/789 50 90
E-mail: klu.ke@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Košice
Popradská 78
040 11 Košice
Tel.: 055/623 64 61, kl. 35561
Fax: 055/789 50 89
E-mail: olu.ke@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Michalovce
ul. Sama Chalupku 18
071 01 Michalovce
Tel.: 056/628 04 60, kl. 35660
Fax: 056/688 90 57
E-mail: olu.mi@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 5
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/418 28 62
Fax: 053/429 89 14
Mobilný telefón: 0902 896 630
E-mail: olu.sn@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Gelnica
Hlavná 1
056 01 Gelnica
Tel.: 053/418 28 70, 053/418 28 71
Fax: 053/479 95 26
E-mail: olu.gl@3s.land.gov.sk

Obvodný lesný úrad Rožňava
Šafárikova 71
048 01 Rožňava
Tel.: 058/787 78 60, kl. 35860
Fax: 058/788 21 42
E-mail: olu.rv@3s.land.gov.sk