Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Krajské úrady životného prostredia

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05
Tel: 048/4306 111, 4306 250
Fax: 048/4230 160
E-mail: info@bb.kuzp.sk
Web: http://www.bb.kuzp.sk/

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
Karloveská 2
Bratislava 4
842 19
Tel: 02/6030 1717
Fax: 02/6542 8961
E-mail: info@ba.kuzp.sk
Web: http://www.ba.kuzp.sk/

Krajský úrad životného prostredia v Košiciach
Komenského 52
Košice
040 96
Tel: 055/6001 251
Fax: 055/6339 509
E-mail: info@ke.kuzp.sk
Web: http://www.ke.kuzp.sk

Krajský úrad životného prostredia v Nitre
Janka Kráľa 124
Nitra
949 01
Tel: 037/7920 144
Fax: 037/7920 145
E-mail: info@nr.kuzp.sk
Web: http://www.nr.kuzp.sk/

Krajský úrad životného prostredia v Prešove
Nám. Mieru 2
Prešov
080 01
Tel: 051/7715 530
Fax: 051/7723 633
E-mail: info@po.kuzp.sk
Web: http://www.po.kuzp.sk/

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne
Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 49
Tel: 032/7411250
Fax: 032/7436412
E-mail: ozp@kutn.vs.sk
Web: www.trencin-kraj.sk

Krajský úrad životného prostredia v Trnave
Kollárova 8
Trnava
917 02
Tel: 033/5564 251
Fax: 033/5513 871
E-mail: info@tt.kuzp.sk
Web: http://www.tt.kuzp.sk/

Krajský úrad životného prostredia v Žiline
Nám. Ľ. Štúra 3
Žilina
010 01
Tel: 041/7072 918
Fax: 041/7072 919
E-mail: info@za.kuzp.sk
Web: http://www.za.kuzp.sk/