Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Diskusia

Znovuzrodenie lesa - Zvolen

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťami - ekológom Ing. Jánom Topercerom, CSc., profesorom Ing. Vladimírom Čabounom CSc. z Národného lesníckeho centra a doc. Ing. Jozefom Suchomelom, CSc. z Lesníckej fakulty TU.

Kedy: utorok 7.apríla 2009 o 17:00

Znovuzrodenie lesa - Trnava

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

Kedy: streda 25.marca 2009 o 16:00
Kde: Obvodný úrad, Kollárova 8, zasadacia miestnosť, 1. posch., Trnava - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Nitra

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

Kedy: utorok 24.marca 2009 o 18:00
Kde: Fakulta prírodných vied UKF, prednášková miestnosť C305, 3. posch, Nitra - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Liptovský Hrádok

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

Kedy: štvrtok 19.marca 2009 o 16:00
Kde: Kultúrny dom, Liptovský Hrádok - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Prešov

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
2. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu spojenú s premietaním filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a s bývalým pracovníkom Správy TANAPu Ing. Karolom Kaliským

Kedy: streda 18.marca 2009 o 17:00
Kde: VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB - ČAVIAREŇ, JARKOVÁ 77, PREŠOV - VSTUP VOĽNÝ