Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Diskusia

Znovuzrodenie lesa - Piešťany

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťom, Ing. Karolom Kaliským, bývalým pracovníkom správy TANAPu.

Kedy: štvrtok 28.mája 2009 o 17:00
Kde: Mestské kultúrne stredisko, ul. A. Dubčeka 27, Piešťany - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Prievidza

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťom, ekológom Ing. Jánom Topercerom, CSc.

Kedy: streda 27.mája 2009 o 17:00
Kde: Centrum voľného času SPEKTRUM, sídlisko Sever, Novackého 2, Prievidza - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Detva

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťom, ekológom Ing. Michalom Wiezikom, PhD..

Kedy: štvrtok 21.mája 2009 o 18:00
Kde: K-Klub, Záhradná 7/9, Detva - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - BB

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťom, Ing. Karolom Kaliským, bývalým pracovníkom správy TANAPu.

Kedy: utorok 28.apríla 2009 o 15:00
Kde: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 55, B. Bystrica, miestnosť S 001 - VSTUP VOĽNÝ

Alternatívy v lesníctve - Zvolen

Ekocentrum Zvolen a Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozývajú na prednášku spojenú s diskusiou s názvom

ALTERNATÍVY V LESNÍCTVE

Skúsený lesník a maliar prírody Ladislav Alcnauer vám predstaví spôsoby prírode blízkeho pestovania listnatých i zmiešaných lesov. Porozpráva vám o hospodárení v lesoch bez vytvárania holín, ako ťažiť, aby les zostal lesom a tiež o tom, prečo sa do „jeho“ lesov vo Volovských vrchoch chodia učiť a inšpirovať lesníci z celého Slovenska.