Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Odstrely vlkov v sezóne 2009/2010

V poľovnej sezóne 2009/2010 bolo usmrtených 138 vlkov.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo kvótu lovu v sezóne 2009/2010 na 140 vlkov (pdf, 1,2 MB).

Návrhy KLÚ pre sezónu 2009-2010:

KLÚ B. Bystrica
(pdf, 264 kB)
KLÚ Bratislava
(pdf, 106 kB)
KLÚ Košice
(pdf, 1,5 MB)
KLÚ Nitra
(pdf, 798 kB)
KLÚ Prešov
(pdf, 1,1 MB)
KLÚ Trenčín
(pdf, 3,6 MB)
KLÚ Trnava
(pdf, 95 kB)
KLÚ Žilina
(pdf, 439 kB)

Súhrný rozpis ulovených vlkov v sezóne 2009-2010 podľa jednotlivých OLÚ.

Obvodný lesný úrad (OLÚ) počet
Banská Bystrica 6
Bardejov 7
Brezno 8
Čadca 1
Dolný Kubín 13
Gelnica 2
Humenné 5
Kežmarok 14
Košice 4
Kysúcke Nové Mesto 0
Liptovský Mikuláš 11
Lučenec 0
Martin 2
Michalovce 0
Poprad 7
Prešov 5
Prievidza 1
Revúca 0
Rimavská Sobota 2
Rožňava 10
Ružomberok 6
Snina 10
Spišská Nová Ves 1
Stropkov 11
Veľký Krtíš 0
Vranov nad Topľou 5
Zvolen 6
Žarnovica 1
Žilina 0
spolu 138