Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Napísali o nás

Ing. Karel Kaňák, CSc.

Ing. Karel Kaňák, CSc

"Obdivuji činnost kolektivu VLKa..."

Velké souvislé plochy lesa chrání stabilitu klimatu rozsáhlých území. Zatím se v ČR neví, že záplavy na Moravě 1997 (varování), které následovaly daleko dravější záplavy od Rakouska přes Čechy až na sever Německa (2002), jsou následkem kácení lesů ve všech těchto oblastech stále intenzivnější výstavbou podniků a dálnic na místě lesů. Vykácení 70 km2 hynoucích smrčin v zimním období 1982-3 následkem "suchého století" a toxických emisí, měl za následek hned na začátku léta 10.7.1983 vznik ničivé smršti, která sklouzla do nejbohatších nížin Zahrady Čech, kde ničila ovocné sady a aleje, a rozmetala tamní chmelnice. Na velké souvislé ploše lesa se rozvíjejí evoluční procesy lesních ekosystémů, které mají vliv na stabilitu prostředí dalekého okolí a proto snahy udržet co největší souvislou plochu lesů jsou výsledkem zkušenosti a vzácné prozíravosti. Obdivuji činnost kolektivu VLKa a děkuji jim za jejich obětavé snahy tuto stabilitu udržet ve prospěch celé společnosti. Velká plocha divočiny, která prospívá nejen lesu, spolu s evolučně zanícenými lesníky, tak zachrání krásy Slovenska!

Ing. Karel Kaňák, CSc., zapísaný v knihe Who is Who a nositeľ Zlatej medaily rektora Technickej univerzity Zvolen za dlhoročnú vedeckú činnosť (1992), Arboretum Sofronka, Plzeň


RNDr. Ivona Kautmanová

RNDr.Ivona Kautmanová

"...podporujem iniciatívu VLKa."

Naše lesy potrebujú každú pomoc, ktorú im môžeme poskytnúť. Alarmujúci je najmä úbytok starých lesných porastov, ktoré už v niektorých regiónoch existujú len v rezerváciách. Väčšie súvislé plochy takýchto lesov, neprerušené rúbaňami už na Slovensku prakticky neexistujú, pričom pre mnohé organizmy je práve takýto les základnou podmienkou pre život. A neplatí to len pre veľké šelmy, ale aj pre mnohé rastliny, lišajníky a huby. Preto podporujem iniciatívu VLKa.

RNDr. Ivona Kautmanová, Slovenské národné múzeum, Bratislava


Aťa Klimová

Aťa Klimová

"Som strašne šťastná, že môžem opäť trošku pomôcť Vlkom a svojím spôsobom aj lesu."

Mám prírodu veľmi rada a každú nedeľu, keď mi to čas dovolí, chodím do lesa, kde sa nabíjam energiou a svoje ťažkosti, žiale a bolesti vždy porozprávam stromom a potom sa mi uľaví. Veď ľudia a stromy sme deti tejto Zeme, spolu tu žijeme už veky vekúce, preto je potrebné, aby sme ich chránili. Oni chránia životy naše a my musíme chrániť ich. Je to naša povinnosť. Som strašne šťastná, že môžem opäť trošku pomôcť Vlkom a svojím spôsobom aj lesu.

Aťa Klimová, ľudová rozprávačka, Bratislava


Doc. PhDr. Peter Krchnák, CSc.

Doc.PhDr.Peter Krchnák,CSc.

"...Vlkom rád pobežím na pomoc."

Vlci z Tulčíka opäť - už po koľký raz - chcú dobro pre nás ľudí súčasných i budúcich. Prosia nás (za nás) o pomoc (pre nás). Chcú tu "mať" prirodzené lesy, pre nás ich tu chcú uchovať, pre nás to chcú a s nami. Nechcú, aby nás lesy počúvali a my im porúčali ako majú byť sebou, ale učia nás pozornému s úctou načúvaniu, trpezlivému sledovaniu rozpamätávania sa lesa na svoj pôvodný stav, učia nás dokonalej starostlivosti nezasahovaním i sebarealizácii identifikáciou sa s prírodou. Myslím si, že to patrí k najväčším udalostiam sveta, a preto Vlkom rád pobežím na pomoc. Kiež by bol človek človeku Vlkom.

Doc. PhDr. Peter Krchnák, CSc., Technická univerzita, Zvolen


Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.

Doc.RNDr.Anton Markoš,CSc.

"Podporujme snahu VLKa!"

Roľník či majiteľ lesa môže vlastniť malé kúsky pozemkov roztrúsené na veľkom území. To preto, že on na nich nebýva. Obyvatelia prírody, ktorých chceme chrániť, však potrebujú na svoju obživu väčšie a súvislé plochy. Nemôžete mať množstvo rezervácií o rozmeroch 100x100m, a hneď vedľa nich diaľnicu, túlavé psy alebo číhajúceho poľovníka. Takéto ostrovčeky nedokážu sa o seba postarať, potrebujú neustály dohľad človeka, a aj tak časom degenerujú a prestanú sa líšiť od nechráneného okolia. Ak má mať ochranárske úsile zmysel, potrebuje získať súvislejšie plochy, na ktorých by sa ekosystémy mohli rozvíjať samy. Podporujme túto snahu VLKa!

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., Univerzita Karlova, Praha