Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Ako postupovať pri nelegálnom výrube

Urobiť fotodokumentáciu, identifikovať porast a zistiť jeho vlastníka, podať podnet na obvodný lesný úrad (v prípade hospodárskeho lesa) alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia (v prípade chráneného územia), sledovať stav porastu. V prípade, že ste priamo vlastník porastu a máte geometrický plán, ktorý umožňuje presné určenie, že šlo o nezákonnú ťažbu, aj podať trestné oznámenie na polícii.