Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Okresné prokuratúry

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
K zornici 892
957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel: 038/7601 656
Fax: 038/6016 56
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=716

Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Partizánska cesta 1
975 63 Banská Bystrica
Tel: 048/4147 770,760-763
Fax: 048/4147 770
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=373

Okresná prokuratúra Bardejov
Kellerova 7
085 43 Bardejov
Tel: 054/4722 068, 4748 571
Fax: 054/4746 182
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=382

Okresná prokuratúra Bratislava I.
Kvetná 13
P. O. Box 65
820 05 Bratislava
Tel: 02/5556 6449
Fax: 02/5556 6448
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=332

Okresná prokuratúra Bratislava II.
Kvetná 13
P. O. Box 78
820 05 Bratislava
Tel: 02/5541 6115,0526
Fax: 02/5541 0412
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=333

Okresná prokuratúra Bratislava III.
Vajnorská 47
832 77 Bratislava
Tel: 02/4425 8849
Fax: 02/4445 0709
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=334

Okresná prokuratúra Bratislava IV.
Saratovská 1/A
844 61 Bratislava
Tel: 02/6428 4208
Fax: 02/6428 4217
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=335

Okresná prokuratúra Bratislava V.
Prokofievova 4
851 01 Bratislava
Tel: 02/6381 0415
Fax: 02/6381 0255
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=336

Okresná prokuratúra Brezno
Boženy Nemcovej 3
977 31 Brezno
Tel: 048/6115 448, 6115 450
Fax: 048/6115 451
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=374

Okresná prokuratúra Čadca
Ul. slov. dobrovoľníkov 2749/12 A
022 74 Čadca
Tel: 041/4323 691, 4322 395
Fax: 041/4322 779
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=367

Okresná prokuratúra Dolný Kubín
Radlinského 1713/36
026 06 Dolný Kubín
Tel: 043/5864 985, 5862 757
Fax: 043/5863 634
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=368

Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Nám. Sv. Štefana 1
929 21 Dunajská Streda
Tel: 031/5522 494, 5525 494
Fax: 031/5525 494
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=339

Okresná prokuratúra Galanta
Obrancov mieru 2
924 29 Galanta
Tel: 031/7802 348, 7803 054
Fax: 031/7805 267
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=340

Okresná prokuratúra Humenné
Štefánikova 1900/69
066 42 Humenné
Tel: 057/7752 437, 7753 212
Fax: 057/7755 953
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=383

Okresná prokuratúra Kežmarok
Mučeníkov 4
060 01 Kežmarok
Tel: 052/4525 115, 4525 150
Fax: 052/4225 150
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=384

Okresná prokuratúra Komárno
Pohraničná 6
945 28 Komárno
Tel: 035/7701 730
Fax: 035/7701 737
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=441

Okresná prokuratúra Košice - okolie
Mojmírova 5
041 47 Košice
Tel: 055/6816 374, 6223 689
Fax: 055/6228 481
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=392

Okresná prokuratúra Košice I.
Mojmírova 5
041 47 Košice
Tel: 055/6228 485, 6816 307
Fax: 055/6816 394
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=390

Okresná prokuratúra Košice II.
Mojmírova 5
041 47 Košice
Tel: 055/6816 338, 6228 746
Fax: 055/6816 394
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=391

Okresná prokuratúra Levice
Šafárikova 7
934 01 Levice
Tel: 036/6312 414, 6312 411
Fax: 036/6312 414
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=362

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Tomášikova 2
031 80 Liptovský Mikuláš
Tel: 044/5524 237, 5516 174
Fax: 044/5522 935
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=369

Okresná prokuratúra Lučenec
Nám. republiky 1
984 80 Lučenec
Tel: 047/4302 901, 4321 750
Fax: 047/4332 428
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=375

Okresná prokuratúra Malacky
Sasinkova 71
901 01 Malacky
Tel: 034/7723 752 ,7731 057
Fax: 034/7731 075
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=718

Okresná prokuratúra Martin
Vajanského nám. 1
036 80 Martin
Tel: 043/4212 450, 4133 030
Fax: 043/4133 216
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=370

Okresná prokuratúra Michalovce
Nám. Slobody 3
071 01 Michalovce
Tel: 056/6870 015, 6470 011
Fax: 056/6431 364
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=393

Okresná prokuratúra Námestovo
Hviezdoslavovo námestie 213
029 22 Námestovo
Tel: 043/5506 811
Fax: 043/5506 820
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=721

Okresná prokuratúra Nitra
Damborského 1
949 99 Nitra
Tel: 037/6522 724, 6522 723, 6522 730
Fax: 037/6522 723
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=360

Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Dom štátnej správy
Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel: 032/7745 314
Fax: 032/7745 329
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=724

Okresná prokuratúra Nové Zámky
F. Rákocziho 15
940 44 Nové Zámky
Tel: 035/6400 383, 6400 398
Fax: 035/6400 392
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=363

Okresná prokuratúra Partizánske
Februárová 157
958 01 Partizánske
Tel: 038/5313 552
Fax: 038/5313 552
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=723

Okresná prokuratúra Pezinok
Cajlanská 7
902 01 Pezinok
Tel: 033/6406 491, 6406 492
Fax: 033/6406 493
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=717

Okresná prokuratúra Piešťany
Vážska 28
921 01 Piešťany
Tel: 033/7729 328
Fax: 033/7330 516
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=719

Okresná prokuratúra Poprad
Štefánikova 11
058 01 Poprad
Tel: 052/7721 847, 7721 589
Fax: 052/7721 859
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=385

Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Ľ. Štúra 1
017 01 Považská Bystrica
Tel: 042/4325 881, 4326 158
Fax: 042/4326 491
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=357

Okresná prokuratúra Prešov
Masarykova 16
080 97 Prešov
Tel: 051/7731 159, 7722 240
Fax: 051/7724 758
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=381

Okresná prokuratúra Prievidza
M. Mišíka
971 34 Prievidza
Tel: 046/5423 202, 5422 863
Fax: 046/5425 624
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=358

Okresná prokuratúra Revúca
ul. SNP 1370/1A
050 01 Revúca
Tel: 058/7877 000
Fax: 058/7877 000
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=722

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Jesenského 1
979 80 Rimavská Sobota
Tel: 047/5616 300, 5622 671, 5616 306
Fax: 047/5616 363
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=376

Okresná prokuratúra Rožňava
Nám. 1. Mája
048 01 Rožňava
Tel: 058/7877 313, 7324 121
Fax: 058/7344 744
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=394

Okresná prokuratúra Ružomberok
Dončova 8
034 53 Ružomberok
Tel: 044/4314 927, 4303 943
Fax: 044/4327 477
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=371

Okresná prokuratúra Senica
Ul. Janka Kráľa 735
905 45 Senica
Tel: 034/6515 051, 6514 362
Fax: 034/6515 157
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=341

Okresná prokuratúra Skalica
Královská 386
909 01 Skalica
Tel: 034/6999 451
Fax: 034/6999 450
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=720

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Elektrárenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Tel: 053/4461 094, 4462 748
Fax: 053/4466 286
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=395

Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 18
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/4321 251, 4323 623
Fax: 052/4323 394
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=386

Okresná prokuratúra Svidník
Sovietskych hrdinov 200
089 01 Svidník
Tel: 054/7521 718, 7521 429
Fax: 054/7521 921
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=387

Okresná prokuratúra Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 55
955 53 Topoľčany
Tel: 038/5221 711, 5323 509, 5325 001
Fax: 038/5327 008
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=364

Okresná prokuratúra Trebišov
Ul. Jána Husa 1925/15
075 01 Trebišov
Tel: 056/6722 667, 6724 179
Fax: 056/6725 855
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=396

Okresná prokuratúra Trenčín
Bernolákova 2
912 50 Trenčín
Tel: 032/6526 950, 6529 204
Fax: 032/65269 49
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=356

Okresná prokuratúra Trnava
Vajanského 22
918 67 Trnava
Tel: 033/5512 674, 5923 355
Fax: 033/5512 676
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=342

Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Banícka 3
990 80 Veľký Krtíš
Tel: 047/4831 324, 4831 255
Fax: 047/4831 598
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=377

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Nám. Slobody 5
093 80 Vranov nad Topľou
Tel: 057/4464 689, 4423 931
Fax: 057/4421 315
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=388

Okresná prokuratúra Zvolen
Trhová 1
960 19 Zvolen
Tel: 045/5333 875, 5333 307
Fax: 045/5335 397
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=378

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Nám. Matice Slovenskej 4
965 25 Žiar nad Hronom
Tel: 045/6725 884, 6725 885
Fax: 045/6725 679
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=379

Okresná prokuratúra Žilina
Moyzesova 20
011 56 Žilina
Tel: 041/5620 989, 5621 349
Fax: 041/5625 520
http://www.genpro.gov.sk/index/go.php?id=366