Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Prednáška

Divočina v NP Bavorský les - Prešov

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou.

Divočina v NP Bavorský les
Zvyšovanie biodiverzity, zážitky z vnímania
divokej prírody a prínosy z turistiky

Karl Friedrich Sinner
lesník a bývalý riaditeľ NP Bavorský les

Kedy: 21.3.2012 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub - Čaviareň Jarková 77, Prešov
Vstup je voľný

Divočina v NP Bavorský les - Bratislava

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva v rámci cyklu "VLK v Horárni" na prednášku bývalého riaditeľa NP Bavorský les

Karla Friedricha Sinnera: Divočina v NP Bavorský les.

V čase, keď sa rozhoduje o budúcnosti našich národných parkov, nám príde Karl Friedrich Sinner, odborník uznávaný lesníckou i ochranárskou verejnosťou, bližšie priblížiť koncept nezasahovania v NP Bavorský les a hlavne ako efektívne ho spojiť s turizmom.

Vlčie hory

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 6. prednášku 18. ročníka zimného prednáškového cyklu.

VLČIE HORY
Prepojenie našej minulosti s našou budúcnosťou.

Ing. Juraj Lukáč
náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

Kedy: 29.2.2012 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub - Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup voľný

Hrady a lesné rezervácie

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 5. prednášku 18. ročníka zimného prednáškového cyklu.

HRADY A LESNÉ REZERVÁCIE
konflikt alebo užitočné spojenie

Ing. Martin Sárossy

Kedy: 22. február 2012 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub - Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup voľný.

Mŕtve drevo v lese

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 4. prednášku 18. ročníka zimného prednáškového cyklu.

MŔTVE DREVO V LESE
Krátky exkurz do lesnej nekromancie

Ing. Michal Wiezik, PhD.

Kedy: 15. február 2012 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub - Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup je voľný.