Collection status

Buy your own tree
222 057,04 EUR and
523 135,79 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Hrady a lesné rezervácie

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 5. prednášku 18. ročníka zimného prednáškového cyklu.

HRADY A LESNÉ REZERVÁCIE
konflikt alebo užitočné spojenie

Ing. Martin Sárossy

Kedy: 22. február 2012 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub - Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup voľný.

Na príklade Národnej prírodnej rezervácie Šarišský hradný vrch ako aj okolitých hradov, sa bude Martin Sárossy, občiansky aktivista snažiaci sa o záchranu Šarišského hradu, zamýšľať nad prepojením lesov a hradov a užitočnosťou či konfliktom spájania ochrany prírody a kultúrnych pamiatok.

príloha: Hrady_a_lesy_pozvanka_A4.pdf [64.89 KB]
príloha: Hrady_a_lesy_pozvanka_A6.pdf [42.57 KB]
príloha: Hrady_a_lesy_pozvanka.jpg [433.87 KB]