Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Divočina v NP Bavorský les - Prešov

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou.

Divočina v NP Bavorský les
Zvyšovanie biodiverzity, zážitky z vnímania
divokej prírody a prínosy z turistiky

Karl Friedrich Sinner
lesník a bývalý riaditeľ NP Bavorský les

Kedy: 21.3.2012 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub - Čaviareň Jarková 77, Prešov
Vstup je voľný

Bývalý riaditeľ NP Bavorský les nám porozpráva o prirodzenom vývoji v tomto národnom parku a vysvetlí, prečo je pre jeho rozvoj dôležitá každá časť prírody, nielen to, čo v nej človek považuje za podstatné. Predstaví nám nové výsledky z monitorovania i príklady profitu z vytvárania divočiny pre lokálnych obyvateľov. Vďaka rozvíjajúcej sa divočine tu žije viac ako 7 000 rastlinných a živočíšnych druhov a očakáva sa ich dvojnásobný nárast. Nezasahovanie, ponechanie lesa na jeho prirodzený vývoj, nové príležitosti pre turistov, ako je nová výstava v návštevníckom centre či chodník v korunách stromov, to všetko zvýšilo počet návštevníkov parku zo 750 000 v roku 2008 na jeden milión v roku 2011.

príloha: Divocina_v_NP_Bavorsky_les_Presov.pdf [118.43 KB]
príloha: Divocina_v_NP_Bavorsky_les_Presov.jpg [304.39 KB]