Collection status

Buy your own tree
256 921,61 EUR and
576 093,75 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Prednáška

Zlý, prísny a nespravodlivý!

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na druhú prednášku sedemnásteho ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Zlý, prísny a nespravodlivý!
O tvare obličaja, farbe očí a skúsenosti
vpísanej do tváre

Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.

Kedysi to bol národný park

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na prvú prednášku sedemnásteho
ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Kedysi to bol národný park
Ing. Miroslav Kaliský a Ing. Karol Kaliský

Hypotéza Gaia a biodiverzita - prednáška

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva v rámci
cyklu večerov "VLK V MESTE"  na pred
nášku:

HYPOTÉZA GAIA A BIODIVERZITA 
RNDr. Mojmír Vlašín

- planéta Zem ako jeden živý organizmus?
- reguluje biosféra svoje vlastné životné podmienky?
- udržiava klímu, zloženie atmosféry ...?

Prednáška - Ako sa to zviera volá?

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 4.prednášku 16.ročníka prednáškového cyklu.
Info: 051 77 89 488, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk

AKO SA TO ZVIERA VOLÁ?
Radosti a starosti so slovenským menoslovím
doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Prednáška - Chránené lunaparky východného Slovenska

LZ VLK vás pozýva na 3. prednášku 16. ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.
Info: 051 77 89 488, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk

Chránené lunaparky východného Slovenska 
Viliam Bartuš, náčelník LZ VLK Východné Karpaty