Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Prednáška - Ako sa to zviera volá?

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 4.prednášku 16.ročníka prednáškového cyklu.
Info: 051 77 89 488, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk

AKO SA TO ZVIERA VOLÁ?
Radosti a starosti so slovenským menoslovím
doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava


Streda 24. marec 2010 o 17.00
Vysokoškolský klub - Čaviareň, Jarková 77, Prešov

Veselo i vážne o hlavných problémoch pri hľadaní a používaní slovenských mien živočíchov, o zdrojoch a príčinách týchto problémov i o ich riešeniach, ktoré sú možno jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať a tiež o tom, či jestvujú „platné“ a „neplatné“ mená zvierat.

Vstup voľný. 

príloha: plagat_Ako_sa_to_zviera_vola.pdf [213.14 KB]