Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Výstava fotografií "Divočina zachráni svet"

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na výstavu fotografií so sprievodným textom "Divočina zachráni svet" .

Divočina zachráni svet.

Kde: Ivanka pri Dunaji, Informačné centrum na Nám. Sv. Rozálie
Kedy: od 1.4.2011 do 1.5.2011, vernisáž sa koná v piatok 1.4 2011 o 17:00.
Kto: Klub autorov LZ Vlk
Prednáška: V stredu 13.4. o 17:00 sa koná prednáška nacelnika VLKa Ing. Juraja Lukáča "Divočina - sieť v ktorej sme uviazli".

Prednáška Ing. Juraja Lukáča sa koná pri príležitosti výstavy fotografií so sprievodnym textom "Divočina zachráni svet". Miestom prednášky bude ten istý priestor, ako má výstava.

 Program prednášky:

 - ako sa príroda stará o seba a o nás
 - informácia ako podstata života
 - potrebujeme divočinu alebo sme pánmi sveta?
 - nová vízia ochrany prírody

Výstava Divočina zachráni svet je špecifická svojím poslaním, výpoveďou aj fotografiami. Lesoochranárske zoskupenie VLK ňou rozpráva o lese. V tomto príbehu má každá fotografia so sprievodným textom svoje pevné miesto. Úvod výstavy návštevníkov oboznamuje s rozdielmi medzi umelým a prirodzeným lesom. Séria fotografií poukazuje na rozmanitosť prirodzeného lesa a jeho živých i neživých častí, bez ktorých by les nebol lesom. Les totiž netvoria len stromy, ale je to zložité spoločenstvo, v ktorom sú všetky jeho časti rovnako dôležité a navzájom veľmi úzko poprepájané. Hmyz, vtáky, rastliny, huby i veľké cicavce v lese istým spôsobom spolupracujú. Z nesmierneho množstva prvkov v lese a ich vzájomných prepojení – väzieb, človek pozná len nepatrné množstvo. Napriek tomu však ľudia pristupujú k lesu veľmi necitlivo až bezohľadne. Výstava poukáže na zničujúce zásahy človeka, ktoré znižujú vodozádržnú schopnosť krajiny a výsledkom sú povodne, odplavená pôda v čase lejakov a vysušená krajina v období bez zrážok. Les prestáva byť naozajstným lesom. Ostáva ním len na lesníckych mapách a v lesníckych štatistikách. Záver výstavy približuje niektoré aktivity Lesoochranárskeho zoskupenia VLK dlhodobo zamerané na záchranu prirodzených lesov. Od sadenia stromčekov a osádzania búdok pre sovu dlhochvostú, cez aktívnu ochranu vzácnych lesných území, až po vytváranie siete evolučných lesov prostredníctvom vzniku súkromných prírodných rezervácií, prenájmom lesov, podávaním návrhov na rozširovanie existujúcich rezervácií i presadzovaním návrhov na vyhlasovanie cenných území za nové prírodné rezervácie.

príloha: Divočina_plagát_Ivanka_A4-001-001.jpg [487.43 KB]
príloha: Plagat_Ivanka_Juro.jpg [949.41 KB]