Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Vyhlásenie 10. ročníka súťaže o Lesoochranársky čin roka

Lesoochranárske zoskupenie VLK v spolupráci s Nadáciou Zelená nádej vyhlasujú desiaty ročník medzinárodnej súťaže o Lesoochranársky čin roka. Nominácie na lesoochranárske činy jednotlivcov zo Slovenska, Čiech a Poľska vykonané v rokoch 2008 a 2009 alebo nominácie na dlhodobú činnosť s pozitívnym dopadom na záchranu lesov a ich biodiverzity je možné posielať v priebehu mesiaca lesov, najneskôr do 30. apríla 2010, na adresu LZ VLK, 082 13 Tulčík 27 alebo elektronicky na maria@wolf.sk.

Do súťaže môže nominovať každý, kto vie o konkrétnej aktivite, ktorá prispela k záchrane lesa, buď priamym fyzickým, alebo nepriamym administratívnym, mediálnym, či legislatívnym zásahom. V nominácii je potrebné uviesť popis konkrétneho činu alebo dlhodobej činnosti, časové obdobie a špecifikovať konkrétne dopady na les. Nevyhnutné sú kontaktné údaje včítane telefónneho čísla oboch osôb, nominovanej i nominujúcej. Nominovať sa môžu aj činy ľudí, ktorí sa ochrane lesov venujú profesionálne, ak daný skutok vykonali nad rámec svojich bežných pracovných povinností alebo zaužívaných zvyklostí.

O víťazovi rozhodne 9-členná medzinárodná porota. Hlavnou cenou je finančná odmena vo výške 166 Eur a ekologicky zamerané publikácie. Víťaz bude vyhlásený koncom mája na tlačovej konferencii v Prešove.
V minulom roku výsledky neboli vyhlásené a päť nominácií sa presúva do tohto ročníka. V predchádzajúcich ročníkoch boli medzi nominovanými nielen lesníci a ochranári zo štátnej správy a mimovládnych organizácií, ale aj zástupcovia médií a radoví občania. Sumár všetkých v histórii súťaže ocenených ľudí, ktorý môže poslúžiť ako inšpirácia, je zverejnený na http://www.gpf.sk/?page=cin_roka_sumar. Ďalšie informácie získate na telefónnych číslach 051 7789488 alebo 0911 779060.

Ing. Mária Hudáková

 

príloha: TS_vyhlasenie_sutaze_o_LCR.doc [124.5 KB]