Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Viac ako 8 800 občanov podpísalo hromadnú pripomienku k zonácii TANAPu

V stredu, 31. marca 2010, o 11. 00 odovzdá náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Ing. Juraj Lukáč, osobne na Ministerstve životného prostredia Hromadnú pripomienku k pripravovanej zonácii TANAPu. Hromadnú pripomienku podpísalo viac ako 8 800 občanov. 8 800 je súčasne plocha v hektároch, na ktorej navrhuje MŽP zrušiť bezzásahový stupeň ochrany prírody lesných porastov. Lukáč zároveň daruje osobne ministrovi životného prostredia Medveďovi knihu o medveďoch v Tichej a Kôprovej doline „Posledná pevnosť“, v ktorej autor Ing. Erik Baláž opisuje túto poslednú rozsiahlu oblasť tatranskej divočiny v Tatrách.

Za najvážnejšie konkrétne problémy novej zonácie považuje Lesoochranárske zoskupenie VLK tieto:

  • Zaradenie viac ako 1200 hektárov lesov z NPR Tichá a Kôprová dolina do zón s lesným hospodárením
  • Zaradenie 128 hektárov lesov v lokalite Surový hrádok (pod NPR Tichá a Kôprová dolina) do zóny Cr, čo je rozvojová zóna určená pre cestovný ruch ako plocha na výstavbu rekreačných zariadení
  • Zaradenie 176 hektárov v lokalite Spálený žľab v Západných Tatrách do zóny Cr, ide o rozšírenie zjazdových tratí na úkor biotopov svišťa, kamzíka a tetrova
  • Zaradenie viac ako 400 hektárov lesov v okolí Štrbského plesa (Solisko) do zóny Cr, opäť ide o rozšírenie zjazdových tratí na úkor prioritných biotopov európskeho významu
  • Zaradenie 129 hektárov v lokalite Ždiar (Belianske Tatry), do zóny Cr, t.j. určené na rozvoj cestovného ruchu, pričom 50 hektárov leží priamo v NPR Belianske Tatry
  • Zaradenie lesných porastov s najprísnejšou ochranou v NPR Bielovodská dolina a NPR Javorová dolina (Belianske Tatry), o rozlohe viac ako 1000 hektárov, do zóny B, to znamená do kategórie lesov, kde je umožnená ťažba dreva

Zmenšenie rozlohy prísne chránených území v TANAPe na úkor kľúčových biotopov kamzíka, svišťa, tetrova, vlka, rysa a medveďa nemá v Európe na území národných parkov obdobu. Tomuto bezprecedentnému rozhodnutiu nepredchádzala žiadna celospoločenská diskusia a ani odborný prieskum dotknutých území. Jediné záujmové skupiny, ktoré profitujú z pripravovanej zonácie TANAPu tak zostávajú len lesohospodári a podnikatelia v cestovnom ruchu.

Lesoochranárske zoskupenie VLK plánuje v tejto súvislosti v apríli ďalšie rozsiahle protesty v centre Bratislavy.


Ing. Juraj Lukáč
Ing. Erik Baláž


Lesoochranárske zoskupenie VLK

príloha: tlacova_sprava_30-03-2010.pdf [171.97 KB]