Collection status

Buy your own tree
246 720,33 EUR and
554 432,80 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Štrnásty ročník Letokruhov začína

Zima sa pomaly rozbieha a s ňou aj tradičný prednáškový cyklus Letokruhy. Je to už jeho štrnásty ročník. Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty, v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine, tento rok predstaví dve zaujímavé prednášky a v novom roku bude pokračovať aj filmami.

Letokruhy 2012 – 2013 v Snine otvorí prednáška Zelené a čierne zlato. Prednáška o bohatstvách Vlčích hôr – o krásnej prírode plnej vzácnych zvierat, ale aj o pripravovanej ťažbe ropy a plynu v tomto regióne. Rozprávanie o tom, ako by mohol región ekonomicky využiť svoje jediné dlhodobo udržateľné bohatstvo – divokú prírodu a ako toto využitie ohrozuje ropa.

K tak trochu zabudnutému pojmu Vlčie hory ešte dodáme, že v horách od Bardejova až po Novú Sedlicu žijú vlci bez prerušenia dodnes a dokonca dali i prvé známe pomenovanie dnešným Poloninám, ktoré sa v 14. storočí nazývali Vlčími horami.

Prednášať bude Ing. Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Akcia sa uskutoční 5. 12. 2012 v Dome Matice Slovenskej v Snine o 17.00 hodine. Vstup je voľný.

Pokračovať budeme 19.12. 2012, a to prednáškou Karola Kaliského o filmovom projekte Vlčie hory, ktorý už rok realizuje vo Východných Karpatoch, v slovensko-poľskom pohraničí, tím tvorcov úspešného filmu Strážca divočiny.

Viliam Bartuš
náčelník VLK Východné Karpaty
príloha: Letokruhy_14r_tlacova_sprava.pdf [159.37 KB]