Collection status

Buy your own tree
248 383,65 EUR and
554 432,80 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Pätnásty ročník Letokruhov začína

Zima sa rozbieha a s ňou aj tradičný prednáškový cyklus Letokruhy. Je to už jeho pätnásty ročník. Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine tento rok predstavia ďalšie zaujímavé prednášky a osobnosti.

Letokruhy 2013 – 2014 v Snine otvorí prednáška Jaskyne okolia Sniny a po stopách Julesa Verna.
Prednáška o pseudokrasových jaskyniach v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. Rozprávať sa bude aj o jaskyniach vo vulkanitoch Vihorlatu. V závere prednášky sa dozvieme veľa zaujímavého o meteorite Kňahyňa a o pozadí diel Julesa Verna, ktoré sa týkajú nášho regiónu.

Prednášať bude Ing. Ján Ducár, zakladajúci člen Speleoklubu Šariš z Prešova. Letokruh sa uskutoční 4. 12. 2013 v Dome Matice Slovenskej v Snine o 17.00 hodine. Vstup je voľný.

Tohtoročné Letokruhy nepriamo odštartovalo premietanie filmu Vlčie hory ktoré sa konalo v Sninskom kaštieli. Týmto ďakujem všetkým prítomným za hojnú účasť a zaujímavú i plodnú diskusiu. Viac o tomto filme na www.arollafilm.com

Viliam Bartuš
náčelník
VLK Východné Karpaty

príloha: Tlac.sprava-15.ročnik letokruhy_1.pdf [180.43 KB]