Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Lesoochranárskej škole 2010 zahrá v septembri Miro Šmajda

Lesoochranárske zoskupenie VLK v spolupráci s Nadáciou Zelená nádej vyhlasujú 8. ročník súťaže o Lesoochranársku školu roka. Jej základným heslom je školy o lesoch a pre lesy. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné a stredné školy, ktoré sa budú v mesiacoch apríl a máj vo zvýšenej miere venovať aktivitám zameraným na ochranu lesov a zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov o lesoch a potrebe ich ochrany.

Súhrn uskutočnených aktivít v písomnej forme spolu s fotodokumentáciou na CD alebo DVD nosiči je potrebné zaslať najneskôr do 9. júna 2010 na adresu LZ VLK, 082 13 Tulčík 27. O víťazovi rozhodne trojčlenná porota v zložení zástupcov VLK-a, Nadácie Zelená nádej a pedagogického pracovníka. Porota bude prihliadať nielen na množstvo a kreativitu jednotlivých aktivít počas týchto dvoch mesiacov, ale aj na celoročnú činnosť školy v tejto oblasti. Výsledky budú prihláseným školám oznámené do konca školského roka.

V tomto ročníku sa žiaci a pedagógovia víťaznej školy môžu tešiť na živý koncert speváka Mira Šmajdu, ktorý sa uskutoční v mieste sídla školy v septembri 2010. Ďalšie školy, ktoré porotu zaujmú, získajú knižný dar a všetkým zúčastneným školám zašleme unikátny prírodopisný film s autentickými zábermi z tatranskej divočiny.

Podrobnejšie informácie nájdu školy v liste pedagógom a v letáku Čo môžete urobiť pre lesy na www.gpf.sk a www.wolf.sk, alebo môžu zavolať na 051 7789488, alebo na 0911 779060 a materiály im budú zaslané poštou.

Ing. Mária Hudáková

príloha: Leták [1.14 MB]
príloha: List školám [94.22 KB]