Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Kvôli zonácii TANAPu sa VLK obracia na súdy a podáva trestné oznámenie

Po hromadnej pripomienke k zonácii TANAPu, ktorú podpísalo rekordných viac ako 11 500 občanov pristúpilo Lesoochranárske zoskupenie VLK k ďalším krokom. Na Krajský súd v Žiline a Krajský súd v Prešove podal VLK „Návrh na začatie konania proti nečinnosti verejnej správy“ týkajúci sa Krajských úradov životného prostredia v Prešove a Žiline. Na Najvyšší súd Slovenskej republiky podal „Návrh na začatie konania o ochrane proti nezákonným zásahom orgánom verejnej správy“ týkajúci sa postupu Ministerstva životného prostredia pri príprave zonácie TANAPu. Na Okresnú prokuratúru v Bratislave podal trestné oznámenie na Jozefa Vojteka, zamestnanca Ministerstva životného prostredia, pretože podľa názoru VLka vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu. Zároveň VLK doručil na ŠL TANAP, oznámenie o nevykonateľnosti a neprávoplatnosti rozhodnutia na ťažbu v NPR Tichá a Kôprová dolina.

Za najvážnejšie konkrétne problémy novej zonácie považuje Lesoochranárske zoskupenie VLK tieto:

  • Zaradenie viac ako 1200 hektárov lesov z NPR Tichá a Kôprová dolina do zón s lesným hospodárením
  • Zaradenie 128 hektárov lesov v lokalite Surový hrádok (pod NPR Tichá a Kôprová dolina) do zóny Cr, čo je rozvojová zóna určená pre cestovný ruch ako plocha na výstavbu rekreačných zariadení
  • Zaradenie 176 hektárov v lokalite Spálený žľab v Západných Tatrách do zóny Cr, ide o rozšírenie zjazdových tratí na úkor biotopov svišťa, kamzíka a tetrova
  • Zaradenie viac ako 400 hektárov lesov v okolí Štrbského plesa (Solisko) do zóny Cr, opäť ide o rozšírenie zjazdových tratí na úkor prioritných biotopov európskeho významu
  • Zaradenie 129 hektárov v lokalite Ždiar (Belianske Tatry), do zóny Cr, t.j. určené na rozvoj cestovného ruchu, pričom 50 hektárov leží priamo v NPR Belianske Tatry
  • Zaradenie lesných porastov s najprísnejšou ochranou v NPR Bielovodská dolina a NPR Javorová dolina (Belianske Tatry), o rozlohe viac ako 1000 hektárov, do zóny B, to znamená do kategórie lesov, kde je umožnená ťažba dreva

Zmenšenie rozlohy prísne chránených území v TANAPe na úkor kľúčových biotopov kamzíka, svišťa, tetrova, vlka, rysa a medveďa nemá v Európe na území národných parkov obdobu.
Tomuto bezprecedentnému rozhodnutiu nepredchádzala žiadna celospoločenská diskusia a ani odborný prieskum dotknutých území. Jediné záujmové skupiny, ktoré profitujú z pripravovanej zonácie TANAPu tak zostávajú len lesohospodári a podnikatelia v cestovnom ruchu.

Lesoochranárske zoskupenie VLK organizuje v centre Bratislave v dňoch 23. – 25 apríla tejto súvislosti rozsiahly protest.

Ing. Juraj Lukáč
Ing. Erik Baláž
Lesoochranárske zoskupenie VLK