Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Aktivity - TANAP

2010 Zonácia TANAPu

Rýchle snahy o presadenie návrhu zonácie Tatranského národného parku, ktorá ubrala viac ako 8000 ha z najprísnejšie chránených rezervácií boli aktivitou občanov, VLKa a ďalších organizácií pozastavené. Krajský súd v Žiline tiež konštatoval porušenie zákona v procese prerokovávania zonácie.

2009-2010 Tichá dolina je opäť ohrozená ťažbou

MŽP SR nedisponuje informáciami o populácii lykožrútov, efektivite ťažby z hľadiska eliminácie lykožrútov, či informáciami týkajúcami sa stavu populácií chránených druhov a biotopov nachádzajúcich sa v Tichej a Kôprovej doline. Informácie, o ktoré VLK požiadal prostredníctvom infožiadosti a odpoveď MŽP zverejňujeme v plnom znení.
Celý článok

2005 - Nové Tatry

VLK pokračuje v zbierke na záchranu tatranských lesov, žiadnu inú nepodporí.

Lesoochranárske zoskupenie VLK bolo v posledných dňoch oslovené viacerými subjektmi aby prijalo úlohu garanta za finančné zbierky na pomoc Tatrám Po zvážení všetkých okolností VLK oznamuje, že nebude garantovať svojim menom žiadnu zbierku, pretože všetky umožňujú "revitalizáciu" Tatier pomocou používania chemických prostriedkov, ťažieb v rezerváciách a umelou obnovou neprirodzenými drevinami. Ak sa občania rozhodnú podporiť koncepciu záchrany lesov presadzovanú dlhodobo v Tatrách VLKom (napríklad v Národnej prírodnej rezervácii Suchá dolina) môžu tak urobiť zaslaním príspevku na účet: 413072483/7500, konšt. symbol 0558, variabilný symbol 999. V Českej republike je to účet: 191010622/0300, variabilný symbol: 999. Zbierka na záchranu prirodzených lesov je povolená Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203-2004/05133.

VLK garantuje, že prostriedky budú vyžité na pomoc tatranským lesom bez použitia chemických prípravkov, bez ťažieb v rezerváciách a bez umelej obnovy. Ponuku dobrovoľníckej pomoci registrujeme na našej adrese: Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 27, email: alfa@wolf.sk, tel. 051 - 77 89 488, 0903 - 77 29 56.

2004 - Kalamita, 2005 - Výzva Nové Tatry

O budúcnosti Tatier má rozhodnúť celá spoločnosť

Posolstvo, ktoré Lesoochranárske zoskupenie VLK 12. novembra 2004 vyslalo verejnosti nápisom TANAPrd na nelegálne postavenom bilboarde sa bohužiaľ o týždeň naplnilo. Veterná smršť zvalila stromy na rozlohe maximálne 13 000 hektárov a rozpútala miestami až neprimeranú odozvu spoločnosti. Podľa signatárov tejto výzvy skutočná ekologická katastrofa na Slovensko prichádza v týchto dňoch - pokiaľ by sa realizoval program "obnovy a rozvoja Tatier" podľa predstáv predsedu vlády a ministrov pôdohospodárstva, hospodárstva a životného prostredia! Znamenalo by to definitívny zánik najmenších veľhôr Európy....ďalej

2003 - TANAP opäť v ohrození

12.12.2003 požiadali ŠL TANAPu ministerstvo životného prostredia o spracovanie vetrovej a podkôrnikovej kalamity a o jej chemickú alebo mechanickú asanáciu vo viacerých rezerváciách TANAPu. Rozsah kalamity je cca 45 000 m3. Z toho je v žiadosti 22 885 m3 spracovať, 9 577 m3 asanovať chemicky, 1 771 m3 mechanicky ošetriť (olúpanie kôry) a 10 941 m3 ponechať bez asanácie....ďalej

Tatranský les

Tatry oplývajú neobyčajným bohatstvom vzácnej karpatskej fauny a flóry. Snaha o jej zachovanie viedla už v roku 1949 k založeniu prvého slovenského národného parku -TANAPu. Dnes, viac ako pol storočia od jeho vyhlásenia, sa snažíme naplniť ciele definované prísnymi medzinárodnými kritériami a rešpektovať základné poslanie národného parku, ktorým je ochrana tatranskej prírody. Lesy TANAP-u sú však postihované vetrovými kalamitami a premnožením podkôrneho hmyzu. Môžeme si dovoliť ponechať im spontánny priebeh tak, aby vývoj tatranského lesa nebol ovplyvňovaný ľudskými zásahmi? ďalej