Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Jarné akcie VLKa

Počas mesiaca apríl budú vo viacerých mestách Slovenska informačné stánky, kde sa občania budú môcť dozvedieť o tom, ako nám môžu pomôcť pri ochrane lesov. Budú tiež môcť podpísať Petíciu za zrušenie dotácií na spaľovanie dreva, ktorá je súčasťou kampane BIOMASAKER

Michalovce: 14.4.
Humenné: 10.4. a 11.4.
Banská Bystrica: 11.4.
Košice: 12.4. a 14.4.
Snina: 15.4. a 16.4.
Lipany: 15.4.
Bratislava: 22.4. až 25.4.
Prešov: 24.4. a 25.4.
Banská Štiavnica: 22.4. a 23.4.
Bardejov: 28.4.
Sabinov: 30.4.
Piešťany: 5.5
Zvolen: 6.5.
Trnava: 7.5.
B.Štiavnica: 15.5 a 16.5

Informácie o čase konania infostánkov v ďalších mestách budú priebežne aktualizované.
Ak by ste chceli pomôcť ako dobrovoľníci, ohláste sa Vilovi Bartušovi na vilo@wolf.sk alebo 0911 - 77 90 20.

Chráňte lesy spolu s nami!