Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Vážení priatelia, dve percentá sú tu

Lesoochranárske zoskupenie VLK je i v roku 2009 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v tomto roku nám môžete poukázať časť vašej dane.

Všetko, čo robíme pre záchranu našich lesov, môžeme realizovať len vďaka vám a vašej pomoci - osobnej, materiálnej, finančnej.

Máme jasnú filozofiu a reálne výsledky. Ak chcete, aby bola časť vašich daní použitá na skutočnú ochranu prírody v podobe Evolučných lesov, môžete tak urobiť veľmi jednoducho.

Viac na tejto stránke.

Ďakujeme