Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Zákon o lesoch

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 24. mája 2005 mimoriadne zlý zákon o lesoch. Zákon umožňuje podstatne zvýšenie ťažby dreva za súčasného podstatného obmedzenia vstupu občanov do slovenských lesov.

Ako konkrétne?

  1. Predložený návrh zákona umožňuje podstatne zvýšiť ťažbu a dokonca vysoko prekročiť ťažbu naplánovanú v lesnom hospodárskom pláne.
    • Zákon umožňuje prekročiť celkový objem ťažby (etát) schválený v lesnom hospodárskom pláne, pretože aj po jeho prekročení náhodnou ťažbou umožňuje vykonávať tzv. naliehavú ťažbu (§23 ods. 9), za ktorú sa podľa § 22 ods. 3 môže považovať prakticky akákoľvek obnovná ťažba (uvoľňovanie prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa). (celoplošná ťažba)
    • Zákon súčasne umožňuje vykonávať náhodnú ťažbu bez jej hlásenia štátnej správe lesného hospodárstva v objeme, ktorý dovoľuje vyťažiť celé lesné porasty za obdobie piatich rokov bez akejkoľvek kontroly (§23 ods. 5). Spätné kontrola oprávnenosti náhodnej ťažby je nemožná! (nahodná ťažba)
    • V §18 ods. 3 umožňuje návrh zákona priradiť nový obnovný prvok vo vzdialenosti jednej výšky porastu od najbližšieho obnovného prvku. V doteraz platnej legislatíve je možné priradiť ďalší obnovný prvok až vo vzdialenosti dvoch výšok porastu. Táto zmena umožní skrátenie celkovej obnovnej doby porastu o 30 %, teda aj rovnaké zvýšenie objemu ťažby dreva. (priradené pásy, holoruby)
  2. Zákon o lesoch zakazuje vstup verejnosti do všetkých lesných porastov, v ktorých sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto. Znamená to priamy zákaz vstupu do väčšiny lesov na území Slovenska, pretože lesné porasty sú veľké, rozsiahle územia o rozlohe niekoľko desiatok hektárov (§31), pričom plochy ťažby majú rozlohy rádovo menšie (áre) (zákaz vstupu)

Zákon vznikol mimoriadne nekoncepčne, pretože nie je v súlade s Národnou lesníckou stratégiou, uzavretou až v roku 2006 a bol pripravený bez vedomia Komisie ministra pôdohospodárstva SR pre prípravu a vypracovanie návrhu zákona o lesoch, ktorej členom bol aj zástupca LZ VLK Ing. Juraj Lukáč. Proti zákonu v schválenej forme vystupovali mimovládne organizácie, neštátni vlastníci, ktorých zoskupuje Únia regionálnych vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora a podľa našich informácií aj štátny podnik Lesy SR.

Prílohy:
Zákon o lesoch (DOC - 678kB, ZIP - 88kB)