Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Zachráňme Čergov - petícia

Ťažba dreva v Čergovskom pohorí sa v posledných rokoch mimoriadne zväčšuje. Z 187 920 m3 v rokoch 1994 – 2003 na 522 037 m3 v rokoch 2004 – 2013, to znamená viac ako dvaapolnásobne!
Od roku 1988 upozorňujeme štátne orgány, a v rokoch 1994 a 2002 sme to aj nechali zaprotokolovať do základných protokolov Lesných hospodárskych plánov, že ak sa prekročí istá hranica ťažby, dôjde skokovo k mimoriadnym povodňovým situáciám v podhorských obciach Čergovského pohoria.

Škody na majetku a ľudských životoch pri posledných záplavách na severovýchodnom Slovensku sú jasným potvrdením našich analýz a varovaní a súčasne aj dôkazom nevšímavosti zodpovedných štátnych a samosprávnych orgánov o stav krajiny severovýchodného Slovenska.

Kľúčovým prvkom pri zdržiavaní extrémnych zrážok v krajine severovýchodného Slovenska, kde Čergov patrí, sú lesy, pretože flyšový geologický podklad v tejto oblasti túto úlohu plní veľmi nedokonale. Prirodzený les v dobrom stave zadrží podľa štúdií až 150 mm súvislej zrážky. Toto množstvo nie sú schopné zadržať žiadne technické zariadenia v horných tokoch horských potokov ako sú napríklad priehradzky či technické úpravy na cestách, ktoré môžu len urýchliť nasýtenie lesnej pôdy zrážkovou vodou.

Veľmi dôrazne pripomíname, že:

 • Zrážky, ktoré spôsobili v posledných rokoch v podhorských oblastiach severovýchodného
  Slovenska povodne neboli zďaleka také mimoriadne, mimoriadne boli prietoky horských
  riečok, naplnených vodou z vyrúbaných svahov. Desaťročné zrážky spôsobili paradoxne
  storočnú vodu!
 • Neschopnosť riešiť takéto situácie len malými či veľkými technickými stavbami ukázal
  v posledných rokoch príklad priehrady Ružín, ktorá nebola schopná zadržať povodňovú vlnu
  o objeme 25 miliónov m3, pretože jej pracovný režim jej dovoľuje zachytiť len 3,5 milióna m3.
 • Rovnako riečky v Čergovskom pohorí ako Ľutinka, Čirčianka alebo horný tok Tople nie sú
  schopné odviesť ani po regulácii či vybudovaní drobných technických úprav v horných
  častiach povodí, niekoľko miliónov m3 zrážkovej vody, pokiaľ túto vodu najprv nezadrží lesná
  pôda v nenarušených prirodzených lesoch.

Signatári tejto petície preto dôrazne žiadajú Vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila zmenu
lesného hospodárskeho plánu pre pohorie Čergov tak, aby kľúčové závery horských dolín
s mimoriadne dôležitou vodoochrannou funkciou ostali neporušené, bez ťažby a pomáhali chrániť
ľudský majetok a ľudské životy.

Ako pilotný projekt môže táto zmena slúžiť ako vzor alternatívneho riešenia povodňových problémov
pre ostatné flyšové pohoria východného Slovenska.

príloha: Zachranme_Cergov_2011_peticia.pdf [124.03 KB]
príloha: Otvoreny_list_predsedovi_PSK.pdf [2.18 MB]