Collection status

Buy your own tree
To 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
From 1.1.2009:
192 913,80 EUR
475 679,39 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

Štrkopiesky neprejdú!

S radosťou oznamujeme, že dnes sme vyhrali na Krajskom súde v Prešove. Mesto Sabinov musí robiť územný plán mesta s EIA procesom.To znamená, že štrkopiesky na 60 hektároch neprejdú!