Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Spúšťame petičnú akciu MÁME RADI VLKOV

Vlka obyčajného (Canis lupus) je na Slovensku možné legálne loviť každý rok od 1. novembra do 15. januára. Do roku 2013 bolo možné vlka loviť všade okrem malých území, kde bola určená jeho celoročná ochrana – v rezerváciách (5. stupeň ochrany) a v migračných oblastiach do ČR a Maďarska (časť Kysúc a Slovenského krasu).
V rokoch 2013 a 2014 sa Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK podarilo dosiahnuť legislatívne zmeny tak, že k územiam celoročnej ochrany vlka pribudlo prihraničné pásmo s Poľskom.

Zaradenie prihraničného pásma s Poľskom k územiam celoročnej ochrany vlka bolo výrazným úspechom, avšak stále nie je postačujúce. Nebola doň zaradená prihraničná oblasť v okrese Stará Ľubovňa, čím sa narušilo logické prepojenie v smere západ – východ. Ďalšie migračné koridory vlka sú v súčasnom stave stále ohrozené a neexistujú územia s celoročnou ochranou vlka v jadrových oblastiach. Spojením týchto dvoch faktov je mimoriadne ohrozená populácia vlka v pohorí Čergov a jeho okolí, a teda aj migračný koridor smerom na juh (viac informácii nájdete tu).
Preto chceme, aby k súčasnému územiu celoročnej ochrany vlka bolo pripojené prihraničné pásmo v okrese Stará Ľubovňa a takisto všetky katastre, do ktorých zasahujú územia európskeho významu, ktoré majú v predmete ochrany vlka.

A preto spúšťame petíciu Máme radi vlkov

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a pomáhajú v snahe zabezpečiť vlkom na Slovensku lepší život.

príloha: mame-radi-vlkov_peticia_final.pdf [211.55 KB]
príloha: mame-radi-vlkov_mapy-k-peticii_final.pdf [248.76 KB]