Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Pýtali sme sa za Vás

Oslovili sme politické strany s otázkami, ako riešiť problémy, ktoré majú podľa nás zásadný vplyv na prírodu a lesy. Otázky sme zaslali emailom na oficiálne uvádzané kontaktné adresy týchto strán: Smer SD, SDKÚ, KDH, Most-HÍD, SaS, OĽaNO, 99% a Strana Slobodné Slovo Nory Mojsejovej, čiže tých, ktoré majú reálnu šancu dostať sa do parlamentu. Odpovede nám zaslali iba strany SaS a SSS-NM.

Položili sme im tieto otázky:
1) Podľa slov lesníkov, majiteľov, samosprávy i niektorých ochranárskych organizácií je systém chránených území na Slovensku neudržateľný a obmedzuje súkromných vlastníkov, zamestnanosť a rozvoj regiónov. Ako chcete tento problém vyriešiť?

2) Európska aj slovenská legislatíva povoľuje používanie mnohých druhov pesticídov vrátane látok preukázateľne narúšajúcich hormonálny systém živočíchov i ľudí. Na Slovensku za posledné roky výrazne vzrástlo používanie pesticídov a ich toxikologické štúdie sú utajované. Sú aplikované v konvenčnom poľnohospodárstve, v lesníctve i v mestách a obciach vo forme prípravkov proti škodcom či komárom. Čo budete presadzovať z hľadiska používania chémie?

3) Zákony, ktoré usmerňujú obhospodarovanie krajiny a využívanie živočíchov a rastlín (Lesný zákon, Zákon o ochrane prírody a krajiny, Poľovný zákon, Zákon o vodách, ...), majú na mnohé oblasti iný pohľad alebo sú dokonca navzájom v rozpore. Ako chcete dosiahnuť ich efektívnu súčinnosť a vymožiteľnosť?

4) Aký máte postoj k definovaniu prírodného bohatstva krajiny, kde by boli zaručené verejnoprospešné funkcie lesov, vodných zdrojov a tokov, krajinných prvkov a pod. a kde by bol zaručený voľný pohyb verejnosti? Ste za to, aby toto prírodné bohatstvo zostalo verejné?

Ich odpovede nájdete v prílohách.

príloha: odpovede SSS-NM [50.94 KB]
príloha: odpovede SaS [53.94 KB]