Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Prednáška Divočina v nás - Prešov

Dňa 24. 2. 2010 sa v Prešove uskutočnila prednáška Ing. Juraja Lukáča Divočina v nás, ktorá zahájila 16. ročník prednáškového cyklu pre verejnosť.

Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácii o lese, živých organizmoch, biosfére, čo znamená pojem zložitý živý systém a bezškálové siete a o tom, že pochopiť všetky väzby v lese je prakticky nemožné. Prirodzené ekosystémy, do ktorých človek nezasahuje, fungujú. Problém nastáva vtedy, keď do nich začneme zasahovať. Preto je nevyhnutné, aby sme aspoň na malom kúsku nášho územia nezasahovali a vytvorili sieť bezzásahových území na 20% rozlohy lesov, ktoré by tvorili tzv. stabilizačnú kostru krajiny.

Fotky z prednášky môžete nájsť v našej fotogalérii.