Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Petícia za stiahnutie novely zákona o ochrane prírody a krajiny (ukončená)

Pomôžte nám zastaviť novelu zákona o ochrane prírody a krajiny podpísaním petície za jej stiahnutie z Národnej rady SR.

  • Novela výrazne oslabuje ochranu prírody, pretože podľa nej má chránené územia vyhlasovať a rušiť Vláda
    SR
    a nie odborný orgán štátnej správy.
  • Novela umožní vyšší objem ťažby stromov za hranicami zastavaného územia obce, t. j. stromov s obvodom kmeňa až do 80 cm (dvakrát viac ako doteraz). Touto zmenou sú ohrozené brehové porasty a stromy mimo lesa (aleje a iné).
  • Novela dáva absurdné právomoci Štátnej ochrane prírody SR. Štátna ochrana prírody SR môže, podľa tohto návrhu, bez povolenia a verejnej kontroly v rezerváciách so 4. stupňom ochrany okrem iného ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom, aplikovať chemické látky a hnojivá, stavať lesné cesty a zvážnice a rúbať dreviny.
    V národných parkoch umožňuje novela Štátnej ochrane prírody SR použiť napríklad ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, rozširovať, sadiť, pestovať alebo vypúšťať nepôvodné druhy, organizovať spoločné poľovačky, stavať lesné cesty a zvážnice, umiestňovať stavby a vykonávať banskú činnosť.

Navyše Ministerstvo životného prostredia SR a neskôr aj Vláda SR porušili pri schvaľovaní novely právo verejnosti zakotvené v článku 8 Aarhuského dohovoru a v článku 46. ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - zápisnica z rozporového konania hromadnej pripomienky k novele zákona nie je podpísaná zástupcami verejnosti a návrh zákona predložený na rokovanie vlády bol, po uzavretí pripomienkového konania, zmenený.

príloha: Peticia_novela_ZoOPaK.pdf [118.03 KB]