Collection status

Buy your own tree
290 158,10 EUR and
679 744,98 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Lov vlkov v sezóne 2020/2021

Dňa 23. októbra 2020 schválilo ministerstvo pôdohospodárstva lov vlka v poľovnej sezóne 2020/2021 v počte 50 jedincov.

Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo okamžite sťažnosť Európskej komisii, kde žiada obnovenie konania voči Slovensku pre porušenie európskej a slovenskej legislatívy.

Ak nám chcete pomôcť, píšte aj vy ministrom a EK a žiadajte zastavenie lovu vlkov.

Zverejňujeme aj hlásenky ulovených vlkov vyžiadané od Štátnej ochrany prírody.

Viac informácií i príklady listov na https://vlci.wolf.sk/sk/