Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Jesenné akcie VLKa v mestách

Počas mesiaca október budú vo viacerých mestách Slovenska informačné stánky, kde sa občania budú môcť dozvedieť o tom, ako nám môžu pomôcť pri ochrane lesov. Budú môcť tiež podpísať petíciu proti novele Zákona o ochrane prírody.

23. 10.2013 Banská Bystrica
23. 10.2013 Bardejov
22. 10. 2013 Trnava
25. 10. 2013 Nitra
25. 10. 2013 Sabinov
24. - 25. 10. 2013 Zvolen
28. - 29. 10. 2013 Prešov
31. 10. 2013 Lipany

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí nám s organizovaním infostánkov pomáhajú. V prípade, že chcete akokoľvek pomôcť, kontaktujte nás (0911 – 77 90 20).