Collection status

Buy your own tree
To 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
From 1.1.2009:
189 526,48 EUR
474 419,39 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

Hromadná pripomienka prijatá!

ĎAKUJEME! všetkým priateľom lesov a našim podporovateľom.

Hromadnú pripomienku VLK-a k novele zákona o lesoch, ministerstvo pôdohospodárstva nakoniec prijalo:

V nadväznosti na rozporové konanie o Vašej hromadnej pripomienke k návrhu novely zákona o lesoch, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.10.2018, Vám oznamujeme, že Vašu hromadnú pripomienku bude MPRV SR akceptovať.
Rozpor je tak odstránený.

S pozdravom
Martin Illáš
odbor legislatívy