Collection status

Buy your own tree
To 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
From 1.1.2009:
174 442,52 EUR
450 619,29 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

Dobrovoľníctvo


Ako môžeš pomôcť?
Záleží len na tvojom odhodlaní, schopnostiach a čase.

Môžeš robiť pravidelný monitoring lesov a rezervácií, zúčastniť sa brigády v lese, zbierať podpisy pod petíciu, pomáhať na infostánkoch, či podať pomocnú ruku v kancelárii (VLK Východné Karpaty alebo centrála v Tulčíku).

Veľkou pomocou môže byť i tvoja práca, vedomosti, kontakty. Uvítame logistickú i materiálnu podporu pri organizovaní letných táborov, prednášok, akcií. A v neposlednom rade sú pre nás dôležité aj informácie, s ktorými sa na nás môžeš kedykoľvek obrátiť.

Ďakujú Ti vlci, vlčice a s nimi i všetky lesné bytosti.