Mesto Snina ide na seba zobrať nový záväzok, je ním zničenie Svetového prírodného dedičstva Unesco