Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Staršie čísla Zavýjania

Zmeškali ste svoju mladosť? Chodili po shopping parkoch a baroch namiesto po lesoch? Chcete to dohnať, vrátiť sa v spomienkach, či len tak nakuknúť do historickej kuchyne našej organizácie? Ponúkame Vám archívne čísla nášho spravodaja Zavýjanie, ktoré sa nám za tie roky v sklade nakopili. Stačí, keď nás skontaktujete a my Vám obratom zašleme vybrané čísla.

Máme aj anglické Zavýjania z čias dávno minulých - nájdete ich úplne dole.

Tu je ich zoznam:

Zimný slnovrat 1996 (2 strany)
- Úvodník: Ten, ktorý hovorí za vlkov
- Správa o tom, čo sme robili uplynulý rok

Hromnice 1997 (2 strany)
- Úvodník: Vlkom drkocú zuby
- Kelti naši predchodcovia
- LZ VLK Poľana
- Gaia náš domov

Letný slnovrat 1997 (2 strany)
- Úvodník: Slnovrat
- Pomôž zachrániť prirodzené lesy: Kúp si svoj strom
- Posudzujeme podľa činov
- Svitok brezovej kôry
- Gaia náš domov

Hromnice 1998 (2 strany)
- Úvodník: Napojme pramene
- Demonštrácia proti nelegálnemu odstrelu rysov a vlkov

Jesenná rovnodennosť 2002 (4 strany)
- Úvodník: Cesta
- Vyhlásenie rezervácie Vlčia
- Bratislavský lesopark
- Chráňte lesy spolu s nami

Kračún 2002 (8 strán)
- Úvodník: Sloboda alebo smrť
- Odhalená krádež v NP Nízke Tatry
- V lesoparku rúbali protizákonne
- Rovne NP Nízke Tatry
- Októbrová revolúcia v novembrových uliciach
- Vlčia a Udava alebo Dva listy a nervozita v nepriateľskom tábore
- Východný blok v akcii (Starina, Udava, Stužica)
- Z gaiského cancáku
- Ovca celá a vlk sýty

Hromnice 2003 (8 strán)
- Úvodník: Akčné kométy, či kométy v akcii?
- Košická divočina
- Nekonečné rokovania o rozšírení rezervácie Udava pokračujú
- Kniha lesnej múdrosti – otravné liečivky: papraď samčia
- Ramža
- Záchrana vlkov obnovením tradičnej ochrany oviec pomocou psov

Traveň 2003 (8 strán)
- Úvodník: Návrat ku koreňom
- Čo nového vo vlčích chránených územiach
- Nechajme prírodu, nech je prírodou – Karl Friedrich Sinner
- Gény divočiny
- Kauza Ramža
- Kniha lesnej múdrosti – fazuľa záhradná, rumanček pravý
- Akcia v českej snemovni – ako to dopadlo
- Vlk a legislatíva
- Návrat tradičného chovu strážnych pastierskych psov na Slovensku

Jesenná rovnodennosť 2003 (16 strán)
• Úvodník: Osem dní divočiny (Prečo robíme Gaiu)
• Tematické články
- Starostlivosť nezasahovaním
- Sčítanie veľkých šeliem
- Kniha lesnej múdrosti – otravné liečivky: ľuľkovec zlomocný, durman obyčajný, vranie oko štvorlisté
• Územia
- Vlčia
- Pramenisko Tople – naša popoluška
- Aby vedeli, že je tu prales ... (NPR Rožok)
- Bratislavský lesný park
• Iné
- Októbrová revolúcia v novembrových uliciach II
- Sedemdesiatsedemkorunáčka zachraňujúca lesy
- Vlčia hra s Čiernym Jozefom
- Rysia a letný slnovrat
- Lesoochranárska škola 2003
- Letný tábor v Suchej doline
- Stručne o Nadácii Zelená nádej
- Gény divočiny (diel druhý)
- Podširákové semináre 2003
- Dar pro ničitele Šumavy
Jarná rovnodennosť 2005 (24 strán)
• Úvodník: Pokora
• Tematické články
- TA NA Prd... alebo ako je to s ochranou štátnych prírodných rezervácií
- Strieľanie medveďov – medzinárodný škandál
- Podkôrnikové kalamity a ich význam pre les
- Kniha lesnej múdrosti – Otravné liečivky
- Víchrica v Tatrách
• Územia
- VLČIA a RYSIA – prvé súkromné prírodné rezervácie v strednej a východnej Európe
- Jedna malá brigáda v NPR Bačkovská dolina
• Iné
- Spomienka na jarnú rovnodennosť a letný slnovrat 2004
- Podširákový seminár Gaia – náš domov
- Tajomstvá lesa – vyhodnotenie literárno – výtvarnej súťaže detí a mladých ľudí
- Lesoochranárska škola 2004
- Čo sme dosiahli
- Gény divočiny (diel štvrtý a posledný)
- Lesoochranársky čin roka
- Vlčí letný tábor 2004

Jarná rovnodennosť 2006 (8 strán)
- Úvodník: Pranostiky
- Suchá dolina je v suchu
- Letný tábor 2005
- Spod bielej celty
- Akcia Hugo a Víťazný október 2005
- O povodňovej gaii
- Lesoochranárska škola
- Lesoochranársky čin
- Fotosúťaž

Jarná rovnodennosť 2007 (8 strán)
• Úvodník: Prameň
• Tematické články
- Zachránili sme ďalších 87 medveďov
- Zákaz holorubov v lesnom zákone
- Les bez motoriek
- Lesy bez pesticídov
• Územia
- V Tichej a Kôprovej doline sa neťaží
- Kúpili sme 7 hektárov pri Vlčej
- Radostná správa z Vihorlatu
- Pramene Vydrice
- Rok v Strážovských vrchoch
- Fatranský kmeň
• Iné
- Aprílové akcie

Zimný slnovrat 2007 (24 strán)
• Úvodník: Kolaps
• Tematické články
- Udalosti okolo Tichej doliny
- Zlý sen alebo smutná realita? (Novelizovaný zákon o ochrane prírody a krajiny)
- Potrebujeme víziu
- Za problémové medvede sú zodpovední ľudia
• Územia
- O rozšírení NPR Kyjovský prales
- Ako bola rozšírená Udava
- Kúzlo Komárnickej jedliny
- Malokarpatské brandy
- Muránska planina ohrozená
- Prírodná rezervácia Bisce
• Iné
- Jesenné stánky VLKa
- Lesoochranárska škola 2007
- Lesoochranársky čin roka 2006/2007
- Vlčia, Rysia a Suchá plná medveďov
- Pohodový letný infostánok
- Kúzlo jarnej gaie
- Septembrová gaia – Becherov 2007 alebo o plchoch a hobitoch
- Sanni Seppo a Ritva kovalainen: Tree people

Jarná rovnodennosť 2008 (16 strán)
• Úvodník: Sanni a handričky
• Tematické články
- Vlci
- Strážny pes na salaši
- Osadné: O fascinujúcich vlkoch
- Šelmy a zákony
- Greenhornova poradňa – vlci
- Trinásta komnata lesníctva – pesticídy: endokrinné disruptory
- Čriepky o vlkoch
- O dospievaní medvedíc
• Územia
- Správa z Tichej doliny
- Slanské vrchy
- Palotská jedlina
• Iné
- O vlčí jámě u podolí
- Hugo 2008
- Slnovratové stretnutie

Zimný slnovrat 2008 (20 strán)
• Úvodník: Slnovrat
• Tematické články
- Mŕtvi v národných parkoch
- Nízke Tatry verzus Šumava alebo „Vďaka aspoň za tú Tichú...“
- Ako chrániť mestskú zeleň
- Drevo je miliardový biznis
- Zdochliny v lesoch
- Trinásta komnata lesníctva – pesticídy: cypermetrín
- Desať mýtov o vlkovi: Druhý mýtus – priemerná váha vlkov
- Netopiere a ich lesné úkryty
• Územia
- Muránska sestra Tichej a Kôprovej
• Iné
- Žiadame o vypočutie druhej strany: Otvorený list ochranárov a odbornej verejnosti predsedovi vlády Slovenskej republiky
- Správičky o letnom tábore, slnovrate, rovnodennosti, oslave vyhlásenia PR Bisce, návšteve fínskej fotografky Sanni Seppo
- Sedieť s vlkmi

Jarná rovnodennosť 2009 (16 strán)
• Úvodník: Organizmus
• Tematické články
- Strieľanie medveďov
- Vlci
- Evolučné lesy
- Slobodu ľuďom – voľnosť prírode
- Ako nám môžete pomôcť
• Územia
- Zachránená Udava
- Čergov
- Tatry
- Vihorlat
- Bukovské vrchy
- Slanské vrchy a Bisce
- Malé Karpaty


Howling

Winter Solstice 1996 (2 strany)
- He who speaks for the wolves
- What did we do all year?

Samhain 1999 (8 strán)
- The call of the wild
- The saving of Poľana biosfere reserve
- Campaign against hosting the 2006 Winter Olympics in National Parks

Yule 2001 (12 strán)
- Star preservation
- „Wolftrain“ - - raising public awareness campaign
- Campaign against the building of the golf course in a hydrologically important area
- How wolves lose illusions
- Saving wolves by protecting sheep with dogs project
- Protecting a national park by disrupting Rally Tatry
- Saving Poloniny National Park