Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Globálne zmeny a les

graf

Novou výhovorkou rôznych inštitúcií a štátnych orgánov začína byť v poslednej dobe „globálne otepľovanie“. V minulosti bolo naše územie podrobené značným zmenám teplôt i zrážok. Tieto zmeny sú spôsobené precesným pohybom zemskej osi, poruchami zemského magnetického poľa i celým radom ďalších príčin. V poľadovej dobe, za posledných desať tisíc rokov došlo dvakrát k prudkej zmene teploty o sedem stupňov za päťdesiat rokov. Za posledných sto rokov sa pritom oteplilo len o jeden jediný stupeň. Zmeny klimatických pomerov patria k Zemi. Našou úlohou je udržať krajinu v takom stave, aby mohla tieto zmeny absorbovať.

Lesnícky priemysel potreboval na ospravedlnenie zlých výsledkov svojej práce rôzne výhovorky. Príčina katastrofálneho stavu lesných ekosystémov musela vždy ležať mimo lesníctva a najlepšie za hranicami našej krajiny. Preto sa roky operovalo s imisiami (najlepšie z Poľska) i rôznymi inými škodlivými činiteľmi (lykožrúti, sneh, vietor, dažde alebo naopak sucho), vždy podľa potreby. Po tom, čo emisie v priemysle za posledných desať rokov rapídne poklesli, za hlavnú príčinu problémov v lesníctve sa začali označovať „globálne zmeny“ počasia. Samozrejme za tie lesníctvo vôbec nemôže a práve naopak, na riešenie problémov spojených s riešením globálne zhoršujúcej sa situácie môže požadovať štátne finančné prostriedky.

Zabúda sa pritom na vedecky mnohokrát potvrdený fakt, že počasie vo všetkých svojich formách bolo počas celej histórie Zeme veľmi premenlivé. A že tomu bude tak aj naďalej, je zrejmé. Na našom území nemôžme očakávať konštantné teploty alebo priemerné zrážky podľa tabuliek. V budúcnosti nás teda určite očakávajú vyššie, ale i nižšie teploty a zrážky než aké poznáme v súčasnej dobe. Krajina, a to predovšetkým lesnatá, musí byť pripravená týmto zmenám odolať. A nielen to.

Suché obdobia i povodne výrazne ovplyvňuje predovšetkým stav krajiny, hlavne kvalita lesa. Počasie ovplyvniť človek nemôže, svoju krajinu áno. Voľba je na nás.