Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Evolučný park

V roku 2005 sme podali návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie s názvom Pramene Vydrice v centre Bratislavského lesoparku. Návrh bol vypracovaný s cieľom poskytnúť ochranu vzácnemu územiu, ktoré si napriek svojej bezprostrednej blízkosti k hlavnému mestu zachovalo svoj prirodzený charakter. Zároveň je však návrh vypracovaný tak, aby neobmedzoval návštevníkov lesoparku. Práve naopak, poskytne ľuďom žijúcim v meste možnosť zažiť les vo svojej prirodzenej podobe bez výrazných zásahov človeka.

Napriek faktu, že v Bratislavskom lesoparku hospodária Mestské lesy relatívne šetrným spôsobom, na zachovanie prirodzeného charakteru tohto krehkého ekosystému a naozajstnú rekreáciu ľudí v prírodnom prostredí je potrebný bezzásahový režim. Je na čase si uvedomiť hodnotu prirodzeného lesa, v ktorom žije niekoľko celoslovensky i celoeurópsky ohrozených druhov. Táto hodnota je umocnená blízkosťou k veľkomestu, akým sa Bratislava nesporne stáva.

Počas rokov budú v tejto rezervácií prebiehať zmeny hnané evolúciou, les sa bude premienať a ďaľšie generácie si tak budú môcť uvedomovať hodnotu tohto kúsku nenarušeného lesa, porovnávať a hodnotiť tvorivú schopnosť prírody.

Mediálna kampaň na mestskej úrovni začala v roku 2005, kedy prebehli aj rokovania s primátorom Bratislavy Andrejom Ďurkovským. V období pred voľbami na post starostu nám súhlasné stanovisko mesta k rezervácií prisľúbil. Po voľbách však svoj názor zmenil a iniciatíva ostala bez odozvy. Súhlas mesta, ako vlastníka väčšiny územia, na ktorom by rezervácia mala byť vyhlásená je kľúčový. Z toho dôvodu je teraz táto občianska iniciatíva v štádiu zbierania podpisov a podpory s cieľom dohodnúť sa s mestom Bratislava.