Collection status

Buy your own tree
To 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
From 1.1.2009:
182 431,16 EUR
466 360,99 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

Riadny člen

Riadnym členom sa môže stať člen VLKa starší ako 18 rokov, ktorý je podporujúcim členom najmenej rok, riadne platí členské príspevky, je prijatý do existujúceho kmeňa a schválený Radou starších.

Výška členského: 10,- € / rok

Platba zo Slovenska sk

Údaje potrebné k platbe prevodom:

Adresát (Názov účtu) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
IBAN/BIC SK06 7500 0000 0003 8321 7353 / CEKOSKBX
Variabilný symbol 100