Najlepšia lesoochranárska škola zažije hudobný večer s B-complexom