Začala sa celonárodná petícia „Stromy, o ktoré sa nemusíme báť“ (ukončená)