Povedzte NIE novele zákona o ochrane prírody (ukončené)