Mesto Snina ide odklepnúť zničenie Svetového prírodného dedičstva Unesco