Zimný prednáškový cyklus: Dziva prírodoveda II. - O hubách cordycepsoch