Štvrtok s VLKom: prednáška paleoekológa Petra Pokorného