Ďalší úspech Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Prírodná rezervácia „Borsučia“ v Národnom parku Poloniny