50 000 podpisov pod petíciou za ochranu mestskej zelene a nedotknuteľnosť prírodných rezervácií