VLK má pravdu! Ako dotovaná biomasa sa spaľuje kvalitné drevo z chránených území